Czy istnieje możliwość odwołania wykonanego przelewu?

Czy istnieje możliwość odwołania wykonanego przelewu?

Przelew wysłany – czy można go anulować?

Każdemu z nas może zdarzyć się pomyłka podczas wykonywania operacji bankowej. Często pojawia się wówczas pytanie – czy można cofnąć przelew? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, w tym od banku, w którym posiadamy konto, oraz od rodzaju przelewu.

W przypadku tradycyjnych przelewów krajowych, istnieje pewne okno czasowe, w którym teoretycznie możliwe jest zatrzymanie operacji. Najlepiej działać jak najszybciej, ponieważ po zaksięgowaniu środków na koncie odbiorcy, proces staje się znacznie trudniejszy i często niemożliwy do odwrócenia bez współpracy z odbiorcą płatności.

Odmiana losów błędnego przelewu – procedury i praktyka

Jeśli dojdziemy do wniosku, że przelew został wykonany przez pomyłkę, pierwszym krokiem powinno być natychmiastowe poinformowanie banku. Niektóre instytucje oferują w swoich systemach bankowości elektronicznej opcję anulowania przelewu, jeśli nie został on jeszcze zrealizowany. Warto zaznaczyć, że dla przelewów natychmiastowych, takich jak te realizowane w systemie Express Elixir, okno czasowe na anulowanie jest bardzo krótkie.

Banki mają wypracowane procedury na wypadek błędnie wykonanych przelewów, ale ich skuteczność jest uzależniona od czasu reakcji zleceniodawcy oraz od rodzaju błędu – czy dotyczy on kwoty, danych odbiorcy, czy może całkowicie niechcianej transakcji.

Jak uniknąć błędów przy przelewach?

Prewencja jest najlepszą metodą, aby uniknąć konieczności cofania przelewu. Należy zawsze dokładnie weryfikować dane odbiorcy oraz kwotę przed autoryzacją operacji. Używanie funkcji dodawania odbiorców do listy zaufanych lub korzystanie z książki adresowej w aplikacji bankowej może zminimalizować ryzyko pomyłki.

Możesz również polubić